3BB

Up Speed 3BB Fiber

Fiber Up Speed

Up Speed ความแรง ของ 3BB Fiber ทดสอบประสิทธิภาพความแรงของ 3BB Fiber ด้วยการ Up Speed ตามที่คุณต้องการ

เงื่อนไข

- เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้แพ็กเกจ 3BB Fiber 20Mbps. จนถึง 900Mbps. เท่านั้น
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาแพ็กเกจ 1 Gbps. และ 3BB Smart Mesh ไม่สามารถ Up Speed ได้เนื่องจากแพ็กเกจไม่รองรับ
- สามารถใช้พอยต์ Up Speed ไปแพ็กเกจที่สูงกว่าแพ็กเกจปัจจุบันเท่านั้น
- เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วลูกค้าจะได้รับแจ้งผลทาง SMS เมื่อดำเนินการ Up Speed เรียบร้อยแล้ว
- ไม่สามารถใช้พอยต์ Up Speed ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันได้ หากต้องการใช้พอยต์ Up Speed อีกครั้งจะต้องรอหมดช่วงเวลา Up Speed ที่ทำไปแล้วก่อน
- เมื่อแลกพอยต์เพื่อ Up Speed แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- จำนวนพอยต์ที่แลกกำหนดไว้สำหรับเดือน ต.ค. 63 เท่านั้น

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.