3BB

รับฟรี บริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

ไดเร็ค เอเชีย
ไดเร็ค เอเชีย 

บริษัทประกันภัยรถยนต์ ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย ออกแบบนโยบายการประกันภัยรถยนต์เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงแตกต่างจากที่อื่นๆ ที่คุณเคยรู้จัก ทีมงานคนไทยของ DirectAsia ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือให้คุณได้ราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุด แต่ยังได้รับบริการที่ดีที่สุดจาก ไดเร็ค เอเชีย


เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยกดรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB Member Application เท่านั้น
- รับฟรีบริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 หรือ 2+ กับ Direct Asia
- บริการบริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ประกอบด้วย
1. บริการให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
2. บริการช่างช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนสำหรับเปลี่ยนยางอะไหล่ หรือพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ (ไม่รวมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
3. บริการช่างเติมน้ำมันฉุกเฉิน 5 ลิตร จำนวน 1 ครั้งต่อปี
4. บริการรถยก รถลากฉุกเฉิน 1,500 บาท จำนวน 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน)
5. บริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ฉุกเฉิน หรือนำกุญแจสำรองมาให้ 30 กม. จำนวน 1 ครั้งต่อปี (กม.ถัดไป กม.ละ 25 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน)
- กำหนดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
- สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและสิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการต่ออายุประกัน
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะเปิดใช้งานหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน และจะสิ้นสุดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
- หากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ถูกยกเลิก บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และเงื่อนไขข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ Direct Asia
- สงวนสิทธิ์สำหรับซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง Direct Asia Call Center เบอร์ 027677809 หรือกรอกชื่อและเบอร์ติดต่อกลับผ่าน https://www.directasia.co.th/promotion/3BB พร้อมแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเท่านั้น
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2563

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

ส่วนลด สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB

© All Rights Reserved by 3BB.