3BB Privilege

ฟรี ประกันอุบัติเหตุ

ลูกค้า 3BB รับฟรี ประกันอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คุ้มครอง 3 เดือน กับ Allianz Ayudhya
อลิอันซ์ อยุธยา 

ลูกค้า 3BB รับฟรี ประกันอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คุ้มครอง 3 เดือน กับ Allianz Ayudhya
1) คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และหรืออุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนต์ (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
2) คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และหรืออุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนต์ (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
พร้อมสิทธิพิเศษมากมายจาก Healthy Living


เงื่อนไข

- ลูกค้า 3BB สามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
- คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึง 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
- อายุรับประกันภัย อายุระหว่าง 18-65 ปี
- เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ลูกค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
- รับประกันโดยบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้โดยการยืนยัน ความคุ้มครองผ่าน SMS เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองครั้งนี้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ 3BB เท่านั้น
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
- รหัสลูกค้าที่ลงทะเบียนต้องตรงกับรหัสลูกค้าของ 3BB เท่านั้น
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด หากได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันภายใน 26 ธันวาคม 2562
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ 1292
- เงื่อนไขการพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

ส่วนลด สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB

© All Rights Reserved by 3BB.