3BB Privilege

ส่วนลด 5-20%

รับส่วนลด 5-20% ตามอัตราส่วนที่โรงพยาบาลกำหนด ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (ขอนแก่น)

โรงพยาบาล ของเรามุ่งเน้นดูแลคนไข้ทุกกลุ่มไม่ได้บอกว่าเราจะดูแลคนที่มีกำลังทรัพย์มากๆเท่านั้น คนระดับกลางไปหาล่าง กำลังทรัพย์ไม่มากก็สามารถใช้บริการได้ เราตั้งค่าใช้จ่ายไว้ไม่สูงเกินไป สมเหตุสมผลมีที่มาที่ไป ไม่ได้แพงมาก เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเงินเรามองคนไข้เป็นคนไข้ ไม่ได้มองคนไข้ว่าเป็นลูกค้า และไม่ได้มองหมอว่าเป็นสินค้าไว้ขาย เราให้เรียกคนไข้ว่าคนไข้(ผู้รับบริการ) ไม่ใช่ลูกค้า โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลให้มันสมกับชื่อที่เป็นโรงพยาบาล เรามีการสร้างสมดุลระหว่างกำไรกับความเป็นโรงพยาบาล ความเป็นหมอ ความเป็นคนไข้ สายสัมพันธ์เหล่านี้ให้ยังคงอยู่ตามพื้นฐานโดยความหมายของธรรมชาติ

ที่อยู่: 456 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์: 043-333-555
เว็บไซต์: www.facebook.com/ratchaphruekhospital/

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB Member เท่านั้น
- กดรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB Application ที่ปุ่ม Promotion Code (รับรหัสส่วนลด)
- รับส่วนลด 5-20% ตามอัตราส่วนที่โรงพยาบาลกำหนด
- ส่วนลดสำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค ค่าทันตกรรม ค่าตรวจวินิจฉัยการแพทย์และพยาธิวิทยา ค่าเอกซเรย์ (ยกเว้นค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ค่ายาที่มีมูลค่า 5,000 บาทต่อหน่วยขึ้นไป)
- ใช้ได้ทั้งในกรณีใช้บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
- สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 มิถุนายน 2563

* รับส่วนลดผ่าน 3BB แอปพลิเคชัน

3BB Privilege App Store - iOS 3BB Privilege Play Store - Android

ส่วนลด สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB

© All Rights Reserved by 3BB.